Illustrationer

Mycronic 2018 – processbeskrivning i fabrik

Mycronic 2019 – principskiss, detaljer ur en smartphone

Mycronic 2019 – principskiss led-display

Mycronic 2018 – principskiss Assembly-Solutions

Mycronic 2018 – principskiss pattern-generators

Mycronic 2017 – principskiss Laser-Beam

© 2021

Tema av Anders Norén